<form id="rl5hx"><span id="rl5hx"></span></form>

          <form id="rl5hx"></form>
          ?efpa?o | E-nova?oj | Aktuala temo | Socia Vivo | Ekonomio | Naturo kaj Mediprotekto | Kulturo,Scienco kaj Sporto | Voja?o tra ?inio
          Ina?guri?is la 14-a ?ina Kongreso de Esperanto
          2023-03-30


          Anta?tagmeze de la 25-a de marto solene ina?guri?is la 14-a ?ina Kongreso de Esperanto en la domo de la ?ina Internacia Komunika Grupo (?IKG) en Pekino.           La kongreso, organizita de ?ina Esperanto-Ligo (?EL), kun la temo "nova epoko, novaj taskoj kaj nova progreso" altiris 250 partoprenantojn en la kongresejo kaj 180 per videoligo. La ina?guron anka? videolige ?eestis Duncan Charters, prezidanto de Universala Esperanto-Asocio (UEA). Pli ol 20 landaj kaj internaciaj Esperantaj organizoj kaj esperantistoj sendis salutmesa?ojn al la kongreso a? videe a? skribe, ekzemple Nishinaga Atushi nome de la Azi-Oceania Komisiono de UEA (KAOEM), Ahmad Reza Mamduhi de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI), Dominiko Simeone de la Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT), kaj Kitagawa Ikuko de la Japana Esperanto-Instituto, So Jinsu (estrarano de UEA) de la Korea Esperanto-Asocio, ángel Arquillos de Hispana Esperanto Federacio, Mireille Grosjean de la Svisa Esperanto-Asocio, Belo Horizonte de la Societo Esperantista de Minas-?erajso (SEM) de Brazilo, Renato Corsetii (eksa prezidanto de UEA) kaj tiel plu. Anka? partoprenis brazila kaj itala esperantistoj surloke. Menciinde estas, ke al la ina?guro ?eestis oficistoj de la ?ina Ministerio pri Edukado, montrante zorgadon pri ?i-flanka edukado de la registaro.


          Estas la unuafojo por Pekino gastigi tutlandan kongreson de Esperanto. En la kongreso, oni elektos novan estraron de ?EL.


          Du Zhanyuan, prezidanto de ?IKG


          La ina?guro komenci?is je 9:30, ?in prezidis Yu Tao, vicprezidanto de ?IKG kaj vicprezidanto de ?EL. Du Zhanyuan, membro de la Konstanta Komitato de ?ina Popola Politika Interkonsili?a Konferenco (?PPIK) kaj prezidanto de ?IKG, la unua faris parolon. Li diris, ke Esperanto esprimas la komunan idealon de la homaro pri egaleco kaj amikeco, kunportante eternan celadon por pli bela mondo. Li esperas, ke la nova estraro de komitato de ?EL kondukos tutlandajn esperantistojn resti fidelaj al la komenca misio de Esperanto-movado kaj misio de Esperanto-ligo, fokusi?i sur pliigo de marka influo kaj voja novigo, profundigi kulturajn inter?an?ojn inter ?inio kaj aliaj landoj, por progresigi novigon kaj disvolvon de la Esperanta afero kaj akceli mondan pacon kaj disvolvadon. Junularo estas la estonteco kaj espero de Esperanto-movado. Oni devas havi longda?ran konsideron kaj meti varbadon kaj trejnadon de junaj esperantistoj kiel strategian taskon de ?EL. Necesas okazigi Esperantajn diskonigojn al diversaj sociaj rondoj, precipe al junaj lernantoj, kaj dissemi semojn de espero en aktivadoj. Indas konscie konduki kaj elekti pli da junuloj al la nova mandato de komitato kaj ?iuj Esperantaj laboroj. Niaj lingvoniveloj estos altigitaj en praktiko, kaj ni havos pli da posteuloj en nia movado. Estontece ?IKG mobilizos diversajn sektorojn, unuojn kaj eksterlandajn agentejojn ene de la grupo kaj invitos ?EL partopreni aktivadojn de la grupo por doni helpon al disvolvi?o de ?EL. Li esperas, kune kun ?iuj esperantistoj, bazita sur la kerna platformo de la Azi-Pacifika Centro de la grupo, fari la plej grandan komunan forton por realigi novan progreson de la Esperanta afero kaj kontribui pli da sa?o kaj forto al disvastigo de la ?ina civilizacio kaj konstruado de la homara komunumo de komuna estonteco.


          Duncan Charters, prezidanto de UEA


          En sia salutparolo, kiu alte taksis la kongreson funkciante reale kaj videolige, kaj la laborojn de ?EL kaj ?inaj esperantistoj, sinjoro Duncan Charters diris: "La kongresa temo rekte tu?as la nunan situacion de transiro al nova mondo kun novaj formoj de komunikado. Por la Nova Epoko, ja necesas Novaj Taskoj, kaj se ni sukcesos difini tiujn kaj agi la?plane por atingi la novajn celojn, ni povas esperi la rezulton: Nova Progreso."


          Chen Haosu, ?enerala konsilisto de ?ina Esperanto-Ligo


          Sekve Chen Haosu, eksa prezidanto de ?EL kaj ?enerala konsilisto de la ligo, faris parolon. Li diris, ke la aspiro de Esperanto estas, komprenigi ?iun per lingvo por unuigi la tutan homaron kaj pa?i al la evoluo kaj progreso de la mondo. La granda idealo proksime kongruas kun la revo de la ?ina popolo kaj ?inaj komunistoj. Anka? la koncepto de la progreso de homaj civilizacioj estas granda afero strebinda por ni, esperantistoj. Do, nur dum la laborado por konstrui la homaran komunumon de komuna estonteco, eblas realigi la idealon de esperantistaro.


          Post la kunfoti?o, Zhao Jun, ?efredaktoro de la Azi-Pacifika Centro de ?IKG kaj vicprezidanto de ?EL, la?tlegis la laborraporton de la ligo. En la pasintaj du jaroj, ?EL okazigis multajn aktivadojn. ?i lan?is kaj da?rigas la aktivadon diskonigi Esperanton en kampusoj kaj al la publiko. La junulara forumo okazigita de ?EL ankaǔ funkciis kiel la 82-a AMO (Aktivula Maturigo) de UEA. Kun UNESKO kaj UEA, ?EL tradukis kaj eldonis la E-librojn kaj albumojn Vi Estas Mia Heroo, Lenso de Junuloj pri “La Zono kaj Vojo” (Youth Lens on the Silk Roads) kaj aliaj. ?EL anka? eldonis E-verkojn Sie?ata Fortika?o, ?losilaj Vortoj por Kompreni ?inion -- 19-a Tutlanda Kongreso de la Komunista Partio de ?inio, 200 Antikvaj Poemoj de ?inio kaj aliaj klasika?oj. ?EL subtenas siajn membrojn bone utiligi la interreton por inter?an?i kaj okazigi forumojn, kaj helpis la eldonon de la lernolibro Komentaro por Baiyang -- Klarigoj de Vejdo pri 16 E-tradukaj Ekzercoj. ?EL jam funkciigis ampleksan retejon kun tut?ena servosistemo por ?EL-membroj. Samtempe aliaj diskonigaj platformoj estis uzitaj, kiel la starigitaj ?EL-kontoj en la aplika?oj WeChat, Douyin, Facebook kaj tiel plu. Starigitaj estis novaj amaskomunikiloj por instrui kaj disvastigi Esperanton, samtempe progresas E-diskonigo, eduko, servo kaj inter?an?o.


          Chen Wenge, direktoro de la Azi-pacifika Centro de ?IKG kaj vicprezidanto de ?EL, deklaris la klarigojn de la regularoj de ?EL. Tuj post la klarigo, la membroj faris ekzamenon al la amendoj de la Statuto de ?EL, Administra Regularo por Membroj de ?EL kaj Regularo pri Kotizkolektado por Membroj de ?EL. La regularoj estis glate akceptataj kaj gajnis aprobojn de la membroj. 


          Sekve, komenci?is la vo?donado al la nova komitato. La tutlanda kongreso okazas en ?iu dua jaro, kaj la komitato estas reelektata en ?iu kvara jaro. Pro la pandemio, la komitato travivis kvin jarojn kaj bezonas esti reelektita. Komitato estas pensbanko de ?EL kaj decidanto kaj plenumanto de ?EL. ?i ludas gravan rolon por la disvolvi?o de ?EL. Por bone fari la elektadon, ?EL ser?is ta?gajn da?rigantojn por unu jaro, kaj finfine formi?is la sugesta nomlisto de estranoj por la nova komitato. ?i estis elmetita al la 10-a konstanta komitato por diskuto en la 10-a de marto. La nomlisto havas multajn novajn viza?ojn, inkluzivas multajn junajn esperantistojn kaj akceptas fortojn de diversaj sociaj rondoj. Anta? la malferma ceremonio oni jam disdonis la nomliston de kandidatoj por la nova komiato al ?iuj ?eestantoj kaj faris vo?donadon. 157 membroj de la komitato kaj 47 konstantaj membroj de la komitato estis adoptitaj. Liu Dawei, vicprezidanto de ?IKG, estis novelektita kiel prezidanto de ?EL.La novaj vicprezidantoj estas Chen Wenge, Wang Hanping, Hu Kaimin, Wang Junxiao, Cao Shengqiang, Wang Danhui, Yang Huajie, Zhou Tianhao, Liu Haitao kaj He Ning. Chen Ji kaj Jiang Limin respondecas kiel ?enerala sekretario kaj vic?enerala sekretario de ?EL.


          Liu Dawei, vicprezidanto de ?IKG kaj novelektita prezidanto de ?EL


          ?e la fino de la ina?guro, Liu Dawei faris sian unuan parolon kiel nova prezidanto de ?EL. Li diris, ke anta?enigante uzon kaj diskonigon de Esperanto, ?EL ?iam ludas gravan rolon en diskonigo de ?inio al aliaj landoj kaj akcelado de kulturaj inter?an?oj inter ?inio kaj aliaj landoj, kio estas organika parto de la internacia komunikado en la nova epoko kaj grava ponto por amikaj inter?an?oj inter ?inio kaj aliaj landoj. Nun, ?inio iom post iom proksimi?as al la centro de la monda scenejo, ?e tiu nova historia starpunkto, ?EL alfrontas senprecedencan disvolvan ?ancon. En la nova voja?o, ?EL devas konscie sur?ultrigi la mision de la epoko kaj kapti la historian ?ancon por klopodi al bonkvalita disvolvado de la Esperanta afero kaj ludi pli grandan rolon en konstruado de forta lando kaj reprosperi?o de ?ina nacio. Nun, Esperanto-movado alfrontas pli kompleksajn internaciajn cirkonstancojn. Ni devas plene elvolvi la rolon de Esperanto kiel ponton en gravaj internaciaj kunvenoj kaj kulturaj kaj interpopolaj inter?an?oj, por profundigi amikecon kaj akceli reciprokan konfidon inter ?inaj kaj alilandaj esperantistoj kaj inter amikoj el diversaj rondoj en inter?an?oj kaj interagoj kaj plani por feli?igi la homaron. 


          Liu Dawei diris, ke por estontaj laboroj, ni devas kombini lernadon kaj esploradon, fortigante la kondukan kapablon de la Esperanta teorio. ?EL plenumos projekton pri trejnado de Esperantaj talentuloj kaj novigo, klopodos pri novigo de Esperantaj lernomaterialoj, fortigos Esperantan instruadon kaj diskonigon kaj plie solidigos kaj vastigos talentulan bazon de la Esperanta afero. ?EL devas fari esploradon pri fundamenta teorio de Esperanto kaj internacia komunika teorio, kaj plifortigos kapablon por interpreti la konotacion de Esperanto kaj bone kompreni ?ian komunikan regularon. ?EL kunigos koncernajn fortojn en diversaj rondoj kaj starigos Esperantan akademion kaj platformon altnivelan, profesian kaj aplikatan. Kun viglanima sinteno, firma decido, sa?o kaj forto el la vasta Esperantujo, ?EL anta?enigos ?losilajn taskojn, plibonigos sian propran konstruadon, restos fidela al sia origina intenco kaj mar?os anta?en, por efektivigi novan transpason de la Esperanta laboro en la nova voja?o kaj fari novan kaj pli grandan kontribuon al pliigo de povo de disvastigo kaj influo de la ?ina kulturo kaj konstruado de la homara komunumo de komuna estonteco.


          Kunfoti?o de ?efaj membroj de la nova komitato de ?EL


          Sukcese fini?is la ina?guro de la 14-a ?ina Kongreso de Esperanto en tagmezo, ?eestantoj iom ripozis kaj turnis sin al signifoplena diskutado en posttagmezo.


          Redaktoroj: Liu Zijia kaj Xie Ruifeng
          Facebook: ?ina Fokuso / China Focus - Esperanto  

          Twitter: El Popola Chinio

          WeChat: Skani la du-dimensian kodon por legi EP? en WeChat

          (C) China Internet Information Center (?ina Interreta Informa Centro)
          Retpo?to: elpopolachinio@126.com    Telefono: +86-10-68995930, 68327167    Adr.: P.O.Kesto 77, Beijing CN-100037, ?inio
          综合日本在线观看自拍,久久三级高清综合_ 在线观看精品三级综合,免费中文日本国产

                <form id="rl5hx"><span id="rl5hx"></span></form>

                   <form id="rl5hx"></form>